aboutUsTitle:

شرکت داریوش سیاحت مشهد توسط سرکارخانم افسانه احمدیان یزدی در سال 1391 با شماره ثبت 48758 در شهر مقدس مشهد به ثبت رسید.

این شرکت با پروازهای نجف و بغداد و همچنین نمایندگی کشتی کروز اروپا توانسته بستر مناسبی در خصوص مراودات توریستی ایجاد نماید.

دامنه فعالیت: برگزارکننده تور و انعقاد قرارداد فروش بلیت

تلفن دفتر: 051-38800118